Bewindvoering, Mentorschap & Curatele

Bewindvoering, Mentorschap en Curatele zijn bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of psychische gesteldheid tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun (financiŽle) belangen te behartigen. In principe maakt u zelf de keuze welke vorm van ondersteuning bij u past. De maatregelen zijn bedoeld u te beschermen tegen ondoordachte keuzes van u zelf of invloeden van anderen.

Bewindvoering
  Als u onder bewind staat geeft u het beheer van uw financiŽn en administratie uit handen aan een bewindvoerder. Tijdens de onder bewindstelling blijft u handelingsbekwaam, maar dient u alle beslissingen op financieel gebied te overleggen met uw bewindvoerder.
meer...

Mentorschap
  Als u voor mentorschap kiest krijgt u ondersteuning in de keuzes die u moet maken inzake verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.
meer...

Curatele
  Als u kiest voor curatele kiest u voor ondersteuning bij zowel uw financiŽn als bij u persoonlijke belangen. Curatele is dus eigenlijk een combinatie van bewindvoering en mentorschap.
meer...

Juridische dienstverlening

Medisch tuchtrechtelijke procedures
Strafrechtelijke procedures
Bewerking civiele procedures
Europese Hof (EVRM) procedures
Schadeclaims, personen (letsel-)schade en materiële schades
Schadeclaims tegen de Staat, Gemeente, en de Waterschappen
Het opstellen van een echtscheidingsconvenant
Conflictbemiddeling (mediation)
Uitkeringsprocedures (o.a. WAO-, WW-, en Ziektekostenvergoeding)

Meer informatie over Tijssen SB&A in een aantal digitale brochures.


Mededelingen


• Tussen Kerst en Oud&Nieuw (27, 28 en 29 december 2017) zijn wij alleen in de ochtend telefonisch Bereikbaar. U kunt ons wel per e-mailen en voor spoedgevallen de voicemail inspreken.