VROM legt college over de knie
 
HUISSEN - De Huissense familie Damen is jarenlang tegengewerkt door het Lingewaardse college. Het gezin zag daardoor twee nieuwe huizen aan het Klokkenpad in rook opgaan. Dit stelt de inspectiedienst van VROM in zijn eindrapport over de zaak. Volgens het controleorgaan waren burgemeester en wethouders onzorgvuldig en zagen ze de familie en andere partijen niet voor vol aan.

De inspectie somt twaalf gemeentelijke tekortkomingen op. De belangrijkste: de aanvraag voor de bouw van twee woningen had kunnen worden gehonoreerd.

Het echtpaar Damen wilde links en rechts naast de eigen woning bijbouwen: één huis voor hun dochter, één huis voor hun zoon. B en W hielden dit tegen en zeiden dat ze hier nooit mee hadden ingestemd. De Damens, die agrarische grond verkochten en kassen lieten slopen zodat negentig nieuwbouwwoningen aan de Bloemstraat konden verrijzen, zijn volgens het college het slachtoffer geworden van projectontwikkelaars die hun gouden bergen beloofden in ruil voor de aan te kopen grond. B en W kwamen uit coulance uit op één woning, links van Klokkenpad 10.

De VROM-dienst stelt dat het college anderen niet serieus nam. Zo keurde de welstandscommissie het bouwplan van de familie aan de rechterkant van de ouderlijke woning goed, maar gaf het college tegengas. Tevens legden B en W een voor hen ongunstige uitspraak van de bezwaarschriftencommissie naast zich neer.

Verder excelleerde het college in het te laat en onvolledig aanleveren van informatie aan de inspectiedienst. Hoewel VROM verscheidene malen om documentatie vroeg, kreeg het die niet of niet bijtijds. Bovendien vernam de familie dat ze bezwaar kon maken tegen besluiten, terwijl dat niet eens mogelijk was.

VROM-inspecteur Joop Blenkers meent dat de familie tegemoetgekomen moet worden. "Onze nota is een oproep aan het college en de raad: gemeente, doe iets voor deze mensen."

Diny Tijssen, raadsvrouw van de Damens, verwacht dat er alsnog twee bouwvergunningen komen. "VROM geeft mijn cliënt gelijk. Daarnaast is duidelijk dat het merendeel van de politici te kort is geschoten. Als hoogste orgaan had de raad moeten ingrijpen."

Wethouder Henk Janssen van Bouwen en Wonen is onder de indruk van de nota, al geeft hij geen uitsluitsel over twee bouwvergunningen. "Kritiek in deze orde van grootte is nogal wat. We willen wel toetsen of het klopt wat VROM beweert. In januari nemen we contact op met de inspectie."
 
Bron: www.degelderlander.nl, De Gelderlander - donderdag 23 december 2004.