VROM wacht al 2 maanden op stuk
 
HUISSEN - De Gelders - Overijsselse inspectiedienst van het ministerie van VROM heeft gisteren bij Lingewaard aan de bel getrokken. Het controleorgaan wacht al bijna twee maanden op de gemeentestukken over het Klokkenpadbouwplan in Huissen.

De familie Damen wil twee of liever nog drie huizen laten bouwen aan het Klokkenpad. Hierover correspondeert ze al sinds begin 2000 met de lokale overheid. Burgemeester en wethouders staan echter de bouw van hooguit één huis toe. De Damens wijzen evenwel op eerdere, royalere toezeggingen.

VROM-inspecteur Hugo de Vries is verbaasd dat hij in de wachtrij is gezet. "We hadden de zoon van de familie Damen op 18 december op bezoek. Toevalligerwijs hadden we de dag erna bestuurlijk overleg met Lingewaard. Toen hebben we gemeld dat VROM onderzoek gaat doen naar de juistheid van de doorlopen procedures."

Een mondeling verzoek om het dossier liet VROM op 20 januari volgen door een brief. "We hebben nog steeds niets ontvangen", zegt De Vries. "Er gaat nu een herinneringsbrief de deur uit."

De Lingewaardse raad vergadert morgen al over de zaak. De Vries laat zich er niet door opjagen. "Die stukken willen we goed doorlezen en dat hebben we onmogelijk vóór komende donderdag gedaan. Ik kan nu dus nog niet oordelen of ik pro of contra de familie ben."

Of Lingewaard te snel over de kwestie spreekt, wil de inspecteur niet zeggen. "Maar als ons besluit anders is dan dat van Lingewaard, moet de raad er maar opnieuw over vergaderen."

De gemeentevoorlichter stelt dat de stukken wel degelijk zijn opgestuurd. "Op 16 januari hebben we het raadsvoorstel verzonden naar VROM."

Diny Tijssen, juriste namens de familie, spreekt schande van de affaire. "De Damens wordt groot onrecht aangedaan. Vreselijk, dat bijna geen politicus dit inziet. VROM heeft me gezegd dat het de klacht serieus neemt. We hebben de zaak ook voorgelegd aan de provincie. Ik denk dat de gemeente de boel traineert. Het Klokkenpad moet van de raadsagenda worden afgehaald."
 
Bron: www.degelderlander.nl, De Gelderlander - donderdag 11 februari 2004.