Huissense Calimero tegen grote boze ambtenarenwereld
 
HUISSEN - Of projectontwikkelaars meer rechten hebben dan inwoners van Huissen? Vraag het aan Gerard en Ben Damen uit Huissen en ze knikken zonder twijfel ja.

Sinds 1996 denkt de familie eraan op haar stukje grond aan het Klokkenpad drie woningen realiseren. Ter vergelijking: een projectontwikkelaar die direct ernaast aan de slag ging, bouwde meer dan negentig woningen die inmiddels allang bewoond zijn.

Even terug in de tijd. Rond de Bloemstraat in Huissen moet een grote woonwijk verrijzen. Kweker Ben Damen wil best een deel van zijn grond verkopen, hij is tenslotte al op leeftijd en een opvolger voor zijn bedrijf heeft hij niet.

Hij gaat in zee met een projectontwikkelaar en verkoopt een deel van zijn grond. Een lapje houdt hij over om zelf drie huizen neer te zetten. De deal wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. De projectontwikkelaar belooft de wensen van Damen mee te nemen in de bestemmingsplanprocedure.

Ook bij de (toen nog) gemeente Huissen lijkt volgens Damen geen enkel bezwaar tegen de bouw te bestaan. "Waarom ook, er zou een hele nieuwe wijk neergezet worden", zegt Gerard Damen. Een schetstekening wordt aan de welstandscommissie getoond, die het plan goedkeurt.

En dan gaat het fout; het is inmiddels 2001. "We kregen van de gemeente een brief dat besloten was geen medewerking te verlenen."

Een bezwaarschrift volgt. De klachtencommissie buigt zich over de zaak, net als de rechter. De gemeente wordt op de vingers getikt, maar er verandert weinig. Telkens weer komen de partijen lijnrecht tegenover elkaar te staan. "Op een gegeven moment lieten de ambtenaren niets meer van zich horen."

Burgemeester Persoon wordt benaderd, net als de wethouders Janssen en Van Dalen. Maar dat er nou schot in de zaak komt, nee. Al wordt wel de belofte gedaan dat het hele plan opnieuw bekeken wordt. "Voor april van dit jaar zouden we een reactie krijgen." Niet dus.

Telefoontjes om duidelijkheid worden beantwoord met de mededeling dat 'we niet meer hoeven te bellen'. Er volgt weer een gesprek. "Daarin kregen we van wethouder Van Dalen te horen dat we 'niet zo moesten zeuren'.

Uiteindelijk belooft de gemeente Lingewaard dat voor 1 september een antwoord op tafel ligt. Dat gebeurt niet.

Terwijl de projectontwikkelaar van het plan Bloemstraat zijn geld zit te tellen, zit de familie met de handen in het haar.

"Ze staan machteloos tegen het gemeenteapparaat", stelt jurist Diny Tijssen die de Damens bijstaat. "Dit is een uitputtingsslag geworden." Calimero tegen de grote boze ambtenarenwereld.

Al valt dat volgens Persoon ook wel weer mee. "De voormalige gemeente Huissen heeft de verzoeken van Damen altijd geweigerd", stelt hij. "Het Klokkenpad is een cultuurhistorisch pad in het buitengebied waarmee met zorg moet worden omgesprongen. Daarom hebben we het verzoek geweigerd; daar zijn we altijd heel duidelijk in geweest. Een gemeente moet af en toe ook nee zeggen."

Omdat volgens Persoon ooit de indruk gewekt zou kunnen zijn dat de gemeente de plannen wel zag zitten, is Lingewaard nu van plan wat water bij de wijn te doen. Damen mag één huis bouwen, in de buurt van de huidige woning. Alleen niet op de plek waar de familie dat wil. "Uit piëteitsoverwegingen verlenen we onze medewerking."
 
Bron: www.degelderlander.nl, De Gelderlander - donderdag 15 september 2003.