Jaarlijks tenminste duizend doden door medische missers
 
DEN HAAG (GPD) - Als gevolg van vermijdbare medische fouten overlijden in Nederland jaarlijks zo'n duizend patienten, evenveel doden als in het verkeer. Mogelijk zijn het er zelfs veel meer; misschien wel zevenduizend. Dat schrijft inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg Herre Kingma in het gisteren gepresenteerde jaarverslag van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Een exact cijfer heeft de Inspectie niet, maar na uitgebreide berekeningen is het minimum aantal doden door medische missers becijferd op 1000 a 1500. Het maximum ligt echter op zes- tot zevenduizend, aldus Kingma. Het hoge aantal dodelijke fouten is 'een verontrustend gegeven', aldus Kingma. De IGZ moet in actie komen als er verwijtbare fouten zijn gemaakt. Het werk groeit de Inspectie voor de Volksgezondheid echter boven het hoofd. De hoge werkdruk vloeit voort uit nieuwe behandelvormen uit het buitenland, personeelstekorten die de kwaliteit van de medische zorg aantasten, wachtlijsten die slachtoffers eisen, de groei van het aantal prive-klinieken en vermijdbaar falen. Een mogelijke oplossing voor die problemen ziet Kingma in het ingrijpend veranderen van de aard van het inspectiewerk. Controles zouden meer steekproefsgewijs moeten plaatsvinden. Als dan blijkt dat de wetten en normen worden overtreden zou een veel zwaardere straf moeten volgen dan nu het geval is. Die fouten zouden dan via media bekend worden gemaakt, zodat de schade aan de reputatie van instellingen of artsen een stok achter de deur is.
 
Bron: De Twentsche Courant Tubantia, vrijdag 6 juni 2003, Jaargang 158, nummer 132.