Vrouw klaagt zeventien artsen - drie uit AZG - aan
 
Groningen - Een vrouw uit Middelbeers klaagt in vijf Regionale Tuchtcolleges in den lande zeventien artsen aan, onder wie twee anesthesisten en een kaakchirurg van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Zij verwijt de Groninger artsen dat zij de pijnklachten die bij haar voortkwamen uit een kaakoperatie in het \ziekenhuis in Tilburg, niet serieus hebben genomen. De chirurg richtte zich uitsluitend op de onderkaak, terwijl de pijn, naar later bleek, voortkwam uit de bovenkaak, jukbeen en oogkassen. De jukbeenbreuk is vermoedelijk ontstaan doordat de vrouw in het ziekenhuis in Tilburg van de operatietafel viel. "Ik heb geleefd in een hel met onmenselijke pijnen. De artsen deden helemaal niks", sprak de vrouw gistermiddag voor het Tuchtcollege in Groningen. Volgens haar hebben de medici in Tilburg, Utrecht, Groningen collectief gefaald door haar klachten toe te schrijven aan "psychische problemen". Vanuit het AZG zou ze zijn doorverwezen naar een niet-geregistreerde psychologe. Ze vond pas later baat bij een kliniek in Duitsland, maar is nog steeds niet volledig pijnvrij. De vrouw werd bijgestaan door juridische adviseuse B.E.A. Tijssen, die een litanie aan klachten uitstortte over de drie Groninger artsen. De medici in de beklaagdenbank reageerden hierop amper. Ze ontkenden ten enenmale dat ze de patiënten niet voor vol hadden aangezien Een oud-AZG-arts, destijds eveneens werkzaam op de afdeling kreeg tijdens de zitting nog een veeg uit de pan. Volgens Tijssen zou hij haar cliënte een stof hebben toegediend die voorkomt in de Viagrapil. "Dat dit middel niet werkt bij vrouwen wist hij blijkbaar niet".
 
Bron: www.dvhn.nl, Dagblad van het Noorden, Koos Bijlsma - dinsdag 15 april 2003.