Het civielrechtelijke traject

Op civiel rechtelijk terrein is er sprake van een aansprakelijkstelling die wij voor u kunnen verzorgen, alsmede de begeleiding inzake de onderhandeling en of afhandeling met de verzekeringsmaatschappijen. Wordt de procedure overgedragen aan een advocaat voor verdere civielrechtelijke afhandeling middels een civiele procedure waarbij gedagvaard moet worden dan moeten wij hier het project met u staken, maar wel kunnen er voorbereidingen getroffen worden waardoor u de procedure bij een advocaat kunt neerleggen. Ook kunnen wij u helpen bij het zoeken van een advocaat.

Civielrechtelijk moet er sprake zijn van een onrechtmatige daad, wat een heel andere bewijslast vereist dan in een strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure.

In medische procedures is ook hierbij een goed vooronderzoek van belang waarbij we u veel onnodige onkosten kunnen besparen door de procedure op de rails te zetten en de belangrijkste voorbereidende werkzaamheden te verrichten.