Het Strafrechtelijke traject

Indien een medische fout uitmondt in zwaar lichamelijk letsel of zelfs leidt tot het overlijden van iemand dan is strafrechtelijk optreden een andere stap die genomen kan worden. Ook kan paralel met een civiele en/of tuchtrechtelijke procedure via aangifte deze stap reeds opgezet worden om uw zaak kracht bij te zetten.

Deze procedure kan ook door ons gestart worden en tot op zekere hoogte kunnen wij voor u als gemachtigde optreden. Indien de procedure gedurende een verdere gang afgehandeld moet worden door een advocaat kan de procedure overgedragen worden. Hierbij is in de eerste plaats de aangifte van belang en eventueel een procedure (Art. 12 Strafvordering) waarbij om de behandeling van een onderzoek wordt verzocht, indien er geen onderzoek wordt gedaan door het Openbaar Ministerie.