Schadebemiddeling

Verzekeringsmaatschappijen hebben heden ten dagen, vele creatieve manieren ontwikkeld, om het de burger niet makkelijk te maken om de veelal terecht te innen gelden te kunnen verkrijgen. Hiervoor worden vele dure premies betaald. Door de tussenpersoon wordt er (soms) aan gewerkt om u niet wijzer te maken dan u bent, waardoor belangrijke informatie achter gehouden wordt en u als consument wederom in een van de vele valkuilen belandt.

Ook hierin hebben wij expertise ontwikkeld en kunnen deze weg, rechter door zee voor u bewandelen, waardoor het minder lang duurt en om er voor te zorgen dat u zeker de gelden ontvangt waar u ook recht op heeft en waarvoor u of een tegenpartij premie betaald heeft.

Vele consumenten programma’s op de televisie besteden aandacht aan de bovenvermelde problematiek, maar helaas hierin worden alleen de meest priemende zaken naar voren gehaald terwijl vele andere burgers in de kou blijven staan en misschien ook u?