Mentorschap

Als u voor mentorschap kiest krijgt u ondersteuning in de keuzes die u moet maken inzake verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Een mentor zal uw persoonlijke belangen behartigen ( niet uw financiŽle zaken ) op de genoemde gebieden. Dit betekent dat keuzes die in deze gebieden gemaakt worden altijd overlegd moeten worden met uw mentor. U mag deze beslissingen niet meer zelf maken. Een mentor zal zorg dragen voor passende ondersteuning en zal de contactpersoon zijn voor alle betrokken hulpverlening. De mentor zal deze benodigde hulp (b.v. persoonlijke verzorging) niet zelf bieden.