Het Europese Hof in Straatsburg (Frankrijk)

Wanneer de Rechten van de Mens dermate geschonden zijn is er zelf de mogelijkheid, wanneer u middels de Nederlandse rechtsmiddelen bent uitgeprocedeerd en er geen middelen meer open staan, om uw klacht neer te leggen bij het Europees Hof te Straatsburg/Frankrijk. In het Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens (EVRM) zijn een aantal basis rechten vastgelegd waar alle landen die dit verdrag hebben ondertekend aan moeten voldoen. Nederland heeft dit verdrag ook ondertekend. Een voorbeeld is het recht op een eerlijk proces en de bescherming van de integriteit van ieder mens. Wat betreft de indiening van klachten bij het Europees Hof hebben wij, indien nodig, ook de expertise in huis.

Wij streven ernaar om de gezondheidszorg c.q. de rechten van de mens en de daarbij behorende ethiek weer terug te brengen naar een hoge(re) professionele standaardzorg die gericht is op het individu (u). Waar, openheid, transparantie en rechtvaardigheid voorop staat en ons motto is.

We denken vaak dat grove schendingen van de rechten van de mens ver van ons vandaan plaatsvinden, in andere landen meerdere grenzen of wereldzeeën ver weg. Toch is dat niet zo. In onze geciviliseerde maatschappij vinden vele schendingen van de rechten van de mens plaats en is dat vaak dichterbij dan u denkt. Dit kan iedereen overkomen, óók u!