Echtscheidingconvenant

Wanneer mensen ertoe besluiten om een huwelijk te beëindigen dan is dit al een vervelende zaak en wil je dit voor jezelf en voor de kinderen op een goede manier regelen en afsluiten.

Juist door de vele vormen van bemiddeling door echtscheidsrechters en andere vormen van bemiddeling zoals mediators en advocaten wordt het de burger vaak onnodig moeilijker en zwaarder gemaakt.

Wij hebben de expertise in huis om u op een snelle en goedkope manier, in gezamenlijk overleg uiteraard, te komen tot een goede afsluiting in deze. Het accent ligt wel op het komen tot een goede afsluiting in gezamenlijke goedvinding, maar dit is per situatie natuurlijk verschillend en wordt aldus op individuele wijze afgehandeld.