Curatele

Als u kiest voor curatele kiest u voor ondersteuning bij zowel uw financiŽn als bij u persoonlijke belangen. Curatele is dus eigenlijk een combinatie van bewindvoering en mentorschap. Echter is het zo dat u bij curatele handelingsonbekwaam wordt. Dit wil zeggen dat u wettelijke gezien niet meer bevoegd bent om zelfstandig rechtshandelingen te verrichten ( b.v. contracten te ondertekenen). Uw curatelenstelling wordt openbaar gemaakt in een register. Tevens zal de curator er zorg voor dragen dat deze volgens de regels van de rechtbank gepubliceerd wordt.