Bewindvoering

Als u onder bewind staat geeft u het beheer van uw financiŽn en administratie uit handen aan een bewindvoerder. Tijdens de onder bewindstelling blijft u handelingsbekwaam, maar dient u alle beslissingen op financieel gebied te overleggen met uw bewindvoerder. Uw bewindvoerder ontvangt uw maandelijkse inkomsten en draagt zorg voor het betalen van de maandelijkse uitgaven. Daarnaast zal een bewindvoerder uw gehele administratie overnemen. Te denken valt aan het verzorgen van de belastingaangiften, kwijtscheldingsverzoeken, bijzondere bijstand aanvragen enz. De bewindvoerder kan natuurlijk alleen zijn werk goed doen als u hen op de hoogte houdt van uw situatie en de veranderingen die mogelijk plaatsvinden. U heeft een informatieplicht naar uw bewindvoerder. De bewindvoerder heeft de plicht u eens in de 3 maanden bankafschriften toe te zenden. Mocht u meer informatie wensen over uw financiŽle administratie dan kunt u deze te allen tijde opvragen. Tevens legt de bewindvoerder jaarlijks verantwoording af aan de rechtbank.